Sesiwn Flasu / Tasting event
Sesiwn Flasu / Tasting event
Sesiwn Flasu / Tasting event
Sesiwn Flasu / Tasting event
Sesiwn Flasu / Tasting event

Bragdy Cybi

Sesiwn Flasu / Tasting event

Regular price £18.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

RHAID BOD YN 18 OED NEU DROSODD I GYMRYD RHAN / YOU MUST BE 18 OR OVER TO TAKE PART


Take part in our tasting night. Taste our latest beer and compare with core range. Minimum of 3 beers will be available to taste; learn about the recipe, ingredients and technique used to make each of the beers. Allow two hours for this tounge pleasing event. Nibbles will be provided. Please let us know if you have any allergies.

One held monthly during 2022

------------------

Cymrwch ran yn ein noson flasu. Blaswch ein cwrw diweddara a’i gymharu gyda’r cwrw craidd. Bydd o leiaf 3 cwrw ar gael i’w flasu; dysgu am y rysáit, cynhwysion a thechneg gwneud y cwrw. Caniatewch dwy awr i’r sesiwn sy’n siwr o gnesu’r enaid. Bydd snacs ar gael i chi. Gadewch i ni wybod os oes ganddoch unrhyw alegredd.

Cynhelir un sesiwn pob mis yn ystod 2022